Kurs nurka ratownika najlepiej opisać jako trudny ale satysfakcjonujący. Podczas zajęć poszerzasz zdobytą już wiedzę, uczysz się jak uniknąć problemów oraz jak sobie poradzić jeśli już wystąpią. Jak rozpoznać i usunąć awarie sprzętu i udzielić pomocy potrzebującym nurkom.

Minimalne  wymagania :
ukończone 12 lat,
certyfikat PADI AOWD lub róworzędny innej organizacji,
ukończony kurs EFR ( pierwsza pomoc przedmedyczna) w ciągu ostatnic 2 lat,
zalogowane min 20 nurkowań.

Na kursie uczymy:

ratownictwa

rozpoznawania i zarządzania stresem u  innych nurków

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i z uszkodzonym sprzętem

ratownia nurków w panice

ratowania nurków nieprzytomnych

Kurs składa się z trzech sekcji :

I. Teoria

1. psychologia ratownictwa,
2. przygotowanie do udzielania pomocy nurkom w potrzebie,
3. zarządzanie akcjami ratunkowymi,
4. Reagowanie na sytuacje awaryjne.

II Ratownicze sesje szkoleniowe

1. zmęczony nurek,
2. spanikowany nurek,
3. reakcja z brzegu, łodzi lub pomostu (przytomny nurek),
4. nurek z problemami pod wodą,
5. zaginiony nurek,
6. wynurzenie nieprzytomnego nurka,
7. nieprzytomny nurek na powierzchni,
8. wychodzenie z nieprzytomnym nurkiem z wody,
9. pierwsza pomoc w urazie ciśnieniowym i podawanie tlenu,
10. Reakcja z brzegu, łodzi lub pomostu (nieprzytomny nurek).

III Scenariusze ratownicze

1.niereagujący nurek pod wodą
2.niereagujący nurek na powierzchni

 Przygotowanie planu akcji ratowniczej dla danego miejsca nurkowego.

Kontakt

Centrum Nurkowe VIP Diver

40-166 Katowice
Plac Gwarków 1 (GIG)

tel. +48 601703883
tel +48 607632962
wejście od ul. Katowickiej 64

e-mail: info(a)vipdiver.pl