Kurs przewodnika nurkowego - Divemastera to wprowadzenie w świat profesjonalistów nurkowych PADI. Współpracując ściśle z Instruktorem PADI w tym programie można rozszerzyć swoją wiedzę nurkową i doskonalić umiejetnoiści na profesjonalnym, poziomie. Kurs Divemastera rozwija kwalifikacje do nadzorowania działalności nurków oraz przy prowadzeniu szkoleń przez instruktora.

Wymagania wstępne  
• Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
• Ukończone 18 lat.
• 20 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym.
• Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Udokumentowane 40 nurkowań w dniu rozpoczęcia kursu .Udokumentowane 60 nurkowań w dniu zakończenia kursu

Część I - Teoria zaliczenie sesji teoretycznych wypełnienie sprawdzianów zdanie egzaminu końcowego

Część II - Sprawdziany wytrzymałości i doskonalenie ćwiczeń nurkowych zaliczyć sprawdziany wytrzymałości i umiejętności pływackich zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych zaliczyć umiejętności nurkowe zaliczyć ćwiczenia praktyczne
 
Część III - Praktyka zaliczyć staż podczas kursów nurkowych

 

Kontakt

Centrum Nurkowe VIP Diver

40-166 Katowice
Plac Gwarków 1 (GIG)

tel. +48 601703883
tel +48 607632962
wejście od ul. Katowickiej 64

e-mail: info(a)vipdiver.pl